Analizler

Analizler

Metaller, mineraller ve katı yakıtların ticari analizinde uzmanlaşmış durumdayız. Ayrıca bu malzemelerin üretim analizi, fiziksel testi ve numune hazırlama konularında uzmanız.

Geniş uluslararası laboratuvar ağımız ve numune hazırlama tesislerimiz, Amerika, Afrika, Asya ve Avrupa’ya yayılmış olarak faaliyet göstermektedir.

İngiltere’de, grubumuzun başlıca ticari laboratuvarı ve numune hazırlama tesisi ISO / IEC 17025: 2005 *akreditasyonu ve ISO 9001: 2008 yönetim sistemi sertifikasına sahiptir. İngiltere laboratuvarımız tüm AHK grup laboratuvarlarına  bir kalite kontrol merkezi ve karşılaştırma merkezi olarak hizmet vermektedir. İngiltere standardları her yerde uygulanırken, diğer laboratuvarlara düzenli olarak dış kalite kontrol yeterlilik testleri  yaptırılmaktadır.

Grup Kalite Güvence Departmanı ve Grup Araştırma Departmanımız kalifiye ve deneyimli kimyagerlerimizi desteklemektedir.

Cihaz, teknoloji ve personele sürekli yatırım yapmamız sayesinde, verimlilik, ölçüm teknikleri ve kalitede meydana gelen sürekli iyileştirmeler yoluyla müşterilerimizin hızlı ve doğru sonuçlar almalarını sağlamaktayız.

Laboratuarlarımız, geleneksel analiz yöntemlerini en yeni teknoloji ile birleştirmektedir. Gelişmiş cihazlarımız:

 • CIC (yanma iyonu kromatografisi- combustion ion chromatography)
 • ICPOES (indüktif çift plazma optik emisyon spektroskopisi -inductively coupled plasma optical emission spectroscopy)
 • OES (optik emisyon spektroskopisi- optical emission spectroscopy)
 • FAAS (alevli atomik absorpsiyon spektroskopisi -flame atomic absorption spectroscopy)
 • WDXRF (dalga boyu dağılımlı X-ışını floresans spektrometresi -wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry)
 • EDXRF (enerji dağılımlı röntgen floresans spektrometresi- energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry)
 • Çeşitli otomatik titrasyon sistemleri
 • Modern Fire Assay Systems-Modern Yangın Testi Sistemleri. Laboratuvarlarımızın en önemli bileşenlerinden biri, çeşitli metallerdeki değerli metalleri analiz etmek için kullanılan otomatik karıştırma ve çoklu dökme teknolojisini içeren modern yangın test tesisimizdir.

 

Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemi

Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemimiz (LİMS), numune laboratuarımıza alındığı andan itibaren, verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve etkili iletişim sağlamak için numune ve sonuçların analitik süreç boyunca izlenmesini sağlar.

LIMS sistemimizin geliştirilmesi, Grubun ticari laboratuvarlarının gereklilikleri ile yürütülmüştür. Sistem her bir laboratuvarın ihtiyaçları ve müşterilerimizin analitik gereksinimlerini karşılayacak şekilde sağlam ve esnek bir sistem oluşturabilmek için kapsamlı bir şekilde test edilmiştir.

 

Metal ve Mineral Analizleri

Baz ve minör metaller, kıymetli metaller, platin grubu metalleri, katalizörler, ferro alaşımlar, çelik hammaddeleri ve endüstriyel minerallerden oluşan geniş bir ürün grupları yelpazesinin analizlerinde uzmanlaşmış bulunmaktayız

Endüstride 135 yılı aşkın süredir pratik ve teknik deneyimimize dayanan personelimizin teknik becerilerini ve bilgilerinden istifade etmekteyiz.

Analitik hizmetlerimiz arasında:

 • Kimyasal Analizler
 • Numune Hazırlama
 • Rutubet Tayini
 • Yağ Tayini
 • Kızgınlık Kaybı
 • Çözünmeyen Analizi
 • Özgül Ağırlık
 • Kütle Yoğunluğu
 • Elek Analizi
 • Akış Rutubeti Tayini IMSBC Code’a göre

*UKAS’tan akredite test laboratuvarı 1543

 

Katı Yakıt Analizleri

Alt kuruluşumuz Knight Energy Services (KES) aracılığıyla, global kömür, kok ve biyoyakıt endüstrisi için test hizmetleri sunan lider kuruluşlardan biriyiz.

Kömür & Kok

KES aracılğı ile, çoğu ISO / IEC 17025: 2005 * ile akredite edilmiş , çeşitli kömür ve kok kalite özelliklerini belirleyen parametrelerin -numune alma ve numune hazırlama da dahil olmak üzere- analitik test metodlarını yapabilmekteyiz.

Katı yakıt testleri, müşterinin isteğine göre ISO, BSI ve ASTM standartlarına göre yapılabilir. Bunlardan bazıları:

 • Toplam Rutubet
 • Doğal Rutubet
 • Denge Rutubeti
 • Kül Tayini
 • Uçucu Madde
 • Toplam Kükürt
 • Klor
 • Flor
 • Toplam ve Net Kalori Değeri
 • Karbon, Hidrojen, Azot
 • Hardgrove İndisi (HGI)
 • Aşındırıcılık İndisi (YGP)
 • Kül Füzyon Sıcaklıkları (Azaltıcı / Oksitleyici Atmosferler)
 • Elementel Kül Analizi (Kül Oksitleri)
 • İz Element Analizleri
 • Boyut Analizi
 • Serbest Şişme İndisi (FSI)
 • Roga İndisi
 • Gray King Kok Analizi
 • Yoğrukluk (Geiseler Akıcılığı)
 • Genleşme (Rhur Dilatomtre)
 • Kok Tepkenliği (CRI/CSR)
 • Petrografik Analiz
 • Yaklaşık Analiz
 • Elementer Analiz

* UKAS’tan akredite test laboratuvarı 1765

 

Biyoyakıt

KES aracılığı ile Biyoyakıtlar, Atıktan ÜretilmişYakıtlar -Refuse Derived Fuels (RDF) ve Kentsel Katı Atıklar – Municipal Solid Waste (MSW) için niteliklerine uygun, kapsamlı kimyasal ve fiziksel analiz hizmeti sunmaktayız.

İskoçya’da bulunan merkez bioyakıt laboratuarı katı yakıtların analizinde uzmanlaşmıştır. Ayrıca AHK Grubun global bioyakıt test faaliyetleri için bir kalite kontrol merkezi olarak hareket etmektedir

KES şu anda yakıt yapmak için kullanılan çeşitli biyoyakıt geri dönüşüm maddelerinin numune alımı, hazırlanması ve analizinde yüksek deneyime sahiptir. Bu maddelere odun yongaları, RDF, tahıllar, tohumlar, ağaç peletleri ve zeytin küspesi dahildir. Analizler, yakıt kalitesi ve / veya toksik metaller gibi çevresel faktörleri gösteren parametreleri içerebilir.

KES, çeşitli biyoyakıtlardan numune alma, numune hazırlama ve analiz test yöntemleri için ISO / IEC 17025: 2005 * akreditasyonuna sahiptir.

Biyoyakıt analizlerinden bazıları:

 • Toplam ve hava kurutma rutubeti
 • Parça boyutu ve dağılımı
 • Parça ve yığın yoğunluğu
 • Briket ve peletlerin dayanıklılığı ve inceliği
 • Kül miktarı ve Füzyon karakteristiği
 • Kül mineral kompozisyonu
 • Uçucu, Organik ve Sabit Karbon
 • Toplam ve Net Kalori Değeri
 • Elemental Karbon, Hidrojen, Azot, Oksijen ve Kükürt
 • Klorin, Flor, Brom ve İyot
 • Bioyakıt Muhtevası
 • Ağır Metaller
 • Poliklorobifenil
 • Pentaklorofenol
 • Poliklorlanmış Terfeniller
 • Yağ Muhtevası
 • Dioksinler ve Furanlar
 • MSW ve RDF’de Plastik Karakterizasyonu

* UKAS’tan akredite test laboratuvarı 1765

Gözetim

Analizler

Teknik Danışmanlık

Bize Ulaşın